HomeVoor de oudersMedezeggenschapsraadMR ledenMarjan Land

Marjan Land

Marjan Land

MR-personeel

Mijn naam is Marjan Land.

Ik zit namens de personeelsgeleding van De Klimop in de MR.

Ik werk al heel lang op De Klimop (31 jaar!) en vind het nog steeds een geweldige werkplek.

De Klimop is voortdurend in beweging en altijd op zoek naar het beste voor haar kinderen.

Vanuit de MR kun je als leerkracht goed meedenken over alles wat daarvoor nodig is.

Ik hoop dat u ons goed volgt en aan onze bel trekt met vragen en ideeën!