HomeAlmere Stad

Almere Stad

Directeur Almere Stad - SBO De Klimop

SBO de Klimop locatie Stad is een school voor Speciaal Basisonderwijs in Muziekwijk. Onze leerlingen die de school bezoeken komen vooral uit Almere Stad, Almere Poort en Almere Haven. We hebben rond de 110 leerlingen per jaar op deze locatie.
We zijn een oecumenische school. Onze waarden en normen zijn gebaseerd op de bijbelse waarden en normen. Deze waarden en normen krijgen betekenis doordat wij ze koppelen aan dagelijkse situaties. Wij leren respect te hebben voor alle geloven en culturen. Leerlingen van alle geloven zijn welkom.

Het team bestaat uit leerkrachten, een vakleerkracht gym, onderwijsassistenten, een administratief medewerker, een conciërge, een orthopedagoog, een logopediste, een intern begeleider en een directeur. Verder hebben we een fysiotherapeut, een schoolmaatschappelijk werker en een collega van Intraverte in school.
Wij hebben tien groepen: acht reguliere SBO groepen voor 4 tot en met 12 jarigen, één groep (de Passiebloem) voor leerlingen uit de hele stad die moeite hebben om naar school te gaan en extra begeleiding nodig hebben (In de Passiebloem werken we binnen de groep samen met ’s Heerenloo). Tevens hebben we een ZML groep voor leerlingen met een verlaagd IQ., deze groep hebben we ingericht met extra gelden van ons samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere.
Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de diverse onderwijsbehoeften wordt gebruik gemaakt van het effectieve directe instructiemodel. We werken binnen de eigen groep met een eigen leerkracht.
We willen als SBO zo veel mogelijk uit onze leerlingen halen. We hebben mogelijkheden tot extra begeleiding van bovenstaande experts. Ook zetten wij in op verlengde instructie of door extra tijd te besteden aan vakken waar nodig.

 

Voor schooljaar 2021 - 2022:
- We hebben bij de kleuters (1-2) en leerjaar 3 nog voldoende ruimte.
- De leerjaren 4, 5 en 6 zitten vol.
- Er zijn beperkt plekken in de leerjaren 7 en 8.
Plaatsing vindt alleen plaats in overleg met de directie en/of IB en na een TLO traject met Passend Onderwijs Almere.