HomeAlmere Stad

Almere Stad

Directeur Almere Stad - SBO De Klimop

SBO de Klimop locatie Stad is een school voor Speciaal Basisonderwijs in Muziekwijk. Onze leerlingen die de school bezoeken komen vooral uit Almere Stad, Almere Poort en Almere Haven. Wij hebben rond de 110 leerlingen per jaar op deze locatie. Wij zijn een oecumenische school. De christelijke normen en waarden zijn een leidraad binnen ons onderwijs, zijn zichtbaar in onze lessen en ons handelen. Ook vertellen en spreken wij over andere levensovertuigingen. Vanuit ons geloof willen wij eenheid, samenwerking en onderling begrip bevorderen tussen de verschillende levensovertuigingen.

Het team bestaat uit leerkrachten, een vakleerkracht gym, onderwijsassistenten, een administratief medewerker, een conciërge, een orthopedagoog, een logopediste, een intern begeleider, adjunct-directeur en een directeur. Verder hebben we een fysiotherapeut, een schoolmaatschappelijk werker en een collega van Intraverte in school. Wij hebben negen groepen: acht reguliere SBO groepen voor 4 tot en met 12 jarigen. Tevens hebben we een ZML groep (de Wonderboom) voor leerlingen met een verlaagd IQ. Deze groep hebben we ingericht met extra gelden van ons samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere.

Op SBO 'de Klimop’ hebben wij hoge, passende en realistische verwachtingen van onze leerlingen. Wij streven ernaar dat onze leerlingen als schoolverlater de cognitieve en sociale doelen op het functionele niveau behaald hebben.

LET OP: Tot en met 5 juli analyseren wij de binnengekomen en afgegeven TLV aanvragen. Alles wat later binnenkomt wordt na de zomervakantie door ons opgepakt.

We hebben nog beprekt plek in enkele groepen op deze locatie.

Beschikbare plekken 2024-2025

Kleuters Beperkt plek
Groep 3 t/m 8 Beperkt plek. Groep 4 is vol
SBO+ Beperkt plek

 

Plaatsing vindt alleen plaats in overleg met de directie en/of IB en na een TLO traject met Passend Onderwijs Almere.