Motiveren van kinderen door de vorderingen in eigen perspectief te laten stellen

We zijn een oecumenische school. Onze waarden en normen zijn gebaseerd op de bijbelse waarden en normen. Deze waarden en normen krijgen betekenis doordat wij ze koppelen aan dagelijkse situaties. Wij leren respect te hebben voor alle geloven en culturen. Kinderen van alle geloven zijn welkom.

Lees meer

Vakantie en jaarplanning bekijken? Volg ons op Social Schools.
Volgen via Social Schools