HomeVoor de oudersMedezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit inspraakorgaan heeft als doel de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en personeelsleden) medezeggenschap te geven. In de MR wordt meegedacht, meegepraat en meebeslist over verschillende facetten binnen de school, zoals inzet van formatie, sollicitatieprocedures, identiteit en financiën. We zijn samen verantwoordelijk voor een goed functionerende basisschool.

De MR bestaat uit een gelijk aantal personeelsleden en ouders. Op dit moment hebben vier ouders en vier personeelsleden zitting in de MR. Leden worden gekozen voor een periode van drie jaar.

Heeft u een vraag of wilt u een onderwerp inbrengen in de MR, dan kunt u dat mailen naar mr@de-klimop.nl 

Met vriendelijke groet,

De MR