HomeOver de Klimop

Over de Klimop

Over SBO De KlimopDe Klimop is een school van Stichting Prisma (www.prisma-almere.nl). Onze missie is: ‘Groei samen!’ We bevorderen actief leren van en met elkaar in verbondenheid met de wereld. De Prismascholen zijn erop gericht dat alle kinderen voldoende zelfkennis en zelfwaardering opdoen om optimaal te kunnen functioneren in een maatschappij die voortdurend verandert. Begrippen als respect, verbinden, beleven, samenleven, solidariteit en gerechtigheid, maar ook kritisch beschouwen staan centraal. Het gaat om het samen-leven en samen-leren van mensen. In de omgang met elkaar en in de vormgeving van het onderwijsproces streeft Prisma ernaar kinderen iets te laten ervaren van de christelijke traditie die in essentie de boodschap heeft: ‘Heb elkaar lief’ Deze traditie geeft vertrouwen, verantwoordelijkheid en inspiratie in het alledaagse leven en voedt het denken over waarden en normen. Een belangrijke opdracht voor volwassene en kind is: leer jezelf kennen

Neem contact op met De Klimop

Contact opnemen