HomeVoor de oudersKlachtenregeling

Klachtenregeling

 

Indien u een klacht heeft volgt u onderstaande stappen.

Leerkracht --> Intern begeleider --> directie --> bestuur

Eerst gaat u naar de groepsleerkracht van uw zoon of dochter om de klacht te bespreken. Indien er verdere vragen zijn zal de intern begeleider degene zijn die aansluit.

Wanneer zowel de groepsleerkracht als de intern begeleider u niet verder kunnen helpen gaat uw klacht naar de directie. Wanneer de directie de klacht niet naar behoren kan afhandelen wordt u doorverwezen naar het bestuur.

Nadat u het bestuur heeft gesproken en er nog steeds vragen zijn kunt u onderstaande klachtenregeling doornemen.

Op 1 augustus 1998 is in het onderwijs de kwaliteitswet ingevoerd. In die wet staat onder andere dat ouders en leerlingen het recht hebben om klachten in te dienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag (= het College van Bestuur) en het personeel. Dit noemen we het klachtrecht.
Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Het indienen van klachten is echter wel aan regels gebonden. Deze regels zijn vastgelegd in de klachtenregeling die is opgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad. Op iedere school is de Klachtenregeling ter inzage.

Het is wel zo dat u een klacht allereerst moet bespreken met degene die u verantwoordelijk houdt voor de klacht. Dat kan een groepsleerkracht zijn, maar ook de directeur. Daarnaast is op de school iemand aangewezen waarbij u de klacht kunt aangeven. Bent u ontevreden over de afhandeling, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij het bestuur van De Klimop (Stichting Prisma) of bij de landelijke klachtencommissie. In de klachtenregeling staat vermeld waaraan een schriftelijke klacht moet voldoen en hoe deze wordt afgehandeld.