HomeVoor de oudersKlachtenregeling

Klachtenregeling

Op 1 augustus 1998 is in het onderwijs de kwaliteitswet ingevoerd. In die wet staat onder andere dat ouders en leerlingen het recht hebben om klachten in te dienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag (= het College van Bestuur) en het personeel. Dit noemen we het klachtrecht.
Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Het indienen van klachten is echter wel aan regels gebonden. Deze regels zijn vastgelegd in de klachtenregeling die is opgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad. Op iedere school is de Klachtenregeling ter inzage.

Het is wel zo dat u een klacht allereerst moet bespreken met degene die u verantwoordelijk houdt voor de klacht. Dat kan een groepsleerkracht zijn, maar ook de directeur. Daarnaast is op de school iemand aangewezen waarbij u de klacht kunt aangeven. Bent u ontevreden over de afhandeling, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij het bestuur van De Klimop (Stichting Prisma) of bij de landelijke klachtencommissie. In de klachtenregeling staat vermeld waaraan een schriftelijke klacht moet voldoen en hoe deze wordt afgehandeld.