HomeVoor de ouders

Voor de ouders

Op De Klimop vinden wij het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen ouders en de school. We gaan er van uit dat ouders, als zij hun kind bij De Klimop aanmelden,  achter de onderwijsvisie van de school staan.  Naast contacten over individuele leerlingen kunnen ouders participeren bij een aantal activiteiten. Dit actief meewerken is geen verplichting, maar zowel de leerlingen als de teamleden zijn blij als ouders ons een handje helpen.

Wij vragen van ouders een actieve houding in de communicatie met de school: wanneer er vragen zijn, stel die vooral. Als er bijzonderheden zijn zullen wij ouders informeren en hetzelfde vragen wij van ouders. Het is nodig dat we goed samenwerken om het leren en de ontwikkeling van de kinderen op een goede manier vorm te geven. We gaan er vanuit dat deze samenwerking op een correcte manier zal verlopen.