HomeAlmere Buiten

Almere Buiten

 

SBO de Klimop locatie Buiten is een school voor speciaal basisonderwijs in de Stripheldenbuurt. Onze kinderen komen allemaal uit Almere Buiten. Wij hebben rond de 90 leerlingen per jaar op deze locatie.
Wij zijn een oecumenische school. De christelijke normen en waarden zijn een leidraad binnen ons onderwijs, zijn zichtbaar in onze lessen en ons handelen. Ook vertellen en spreken wij over andere levensovertuigingen. Vanuit ons geloof willen wij eenheid, samenwerking en onderling begrip bevorderen tussen de verschillende levensovertuigingen.  

 
Het team bestaat uit leerkrachten, een vakleerkracht gym, onderwijsassistenten, een administratief medewerker, een conciërge, een orthopedagoog, een logopediste, een intern begeleider, adjunct-directeur en een directeur. Verder hebben wij een fysiotherapeut, een schoolmaatschappelijk werker en een collega van Intraverte in school. Wij hebben zeven groepen voor 4 tot en met 12 jarigen.
 
Op SBO 'de Klimop’ hebben wij hoge, passende en realistische verwachtingen van onze leerlingen. Wij streven ernaar dat onze leerlingen als schoolverlater de cognitieve en sociale doelen op het functionele niveau behaald hebben. 

Beschikbare plekken 2023-2024

Kleuters Vol
Groep 3 Vol
Groep 4 t/m 6 Vol
Groep 7 t/m 8 Beperkt plek

 

Plaatsing vindt alleen plaats in overleg met de directie en/of IB en na een TLO traject met Passend Onderwijs Almere.