HomeAlmere Buiten

Almere Buiten

Directeur Buiten - SBO De Klimop

SBO de Klimop locatie Buiten is een school voor speciaal basisonderwijs in de Stripheldenbuurt. Onze kinderen komen allemaal uit Almere Buiten. We hebben rond de 90 leerlingen per jaar op deze locatie.
We zijn een oecumenische school. Onze waarden en normen zijn gebaseerd op de bijbelse waarden en normen. Deze waarden en normen krijgen betekenis doordat wij ze koppelen aan dagelijkse situaties. Wij leren respect te hebben voor alle geloven en culturen. Kinderen van alle geloven zijn welkom.

Het team bestaat uit leerkrachten, een vakleerkracht gym, onderwijsassistentes, een administratief medewerker, een conciërge, een orthopedagoog, een logopediste, een intern begeleider en een directeur. Verder hebben we een fysiotherapeut en een schoolmaatschappelijk werkster in school.
Wij hebben zeven groepen voor 4 tot en met 12 jarigen.
Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de diverse onderwijsbehoeften wordt gebruik gemaakt van het effectieve directe instructiemodel. We werken binnen de eigen groep met een eigen leerkracht.
We willen als SBO zo veel mogelijk uit onze leerlingen halen. We hebben mogelijkheden tot extra begeleiding van bovenstaande experts. Ook zetten wij in op verlengde instructie of door extra tijd te besteden aan vakken waar nodig.

 Voor schooljaar 2021 - 2022:
- Bij de kleuters hebben we nog voldoende plek.
- In de leerjaren 3, 4 en 5 hebben we nog beperkt plek.
- De leerjaren 6, 7 en 8 zitten vol.
Plaatsing vindt alleen plaats in overleg met de directie en/of IB en na een TLO traject met Passend Onderwijs Almere.