HomeVoor de oudersMedezeggenschapsraadMR ledenIlona Jägers

Ilona Jägers

Ilona Jägers

MR-ouder

Sinds het schooljaar 2019 ben ik met veel plezier lid van de MR van De Klimop. Ik vind het fijn om op deze manier meer betrokken te zijn bij de school van mijn zoon en als ouder mee te kunnen denken over allerlei beleidszaken die belangrijk zijn voor het personeel en de leerlingen.

Het is leuk en leerzaam om hier een bijdrage aan te leveren en op deze manier meer contact te hebben met andere ouders en het personeel van de school.

Mocht je vragen hebben of onderwerpen willen agenderen voor de MR, schiet me dan aan op het schoolplein, locatie Buiten.